Alle plekken zijn vergeven.    

Privacy statement en privacybeleid

Huttendorp Gorssel (Scouting IJsselgroep) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting IJsselgroep.

Voor verdere vragen omtrent privacy binnen Scouting IJsselgroep:

Tristan de Boer
info@huttendorpgorssel.nl

Inschrijfformulieren voor deelname

Wanneer je deel neemt aan Huttendorp Gorssel vul je een inschrijfformulier in. Op het inschrijfformulier vragen we om de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer vast ouders/verzorgers
  • Telefoonnummer mobiel ouders/verzorgers
  • E-mailadres ouders/verzorgers
  • Opt-out i.v.m. portretrecht

De organisatie heeft een digitale lijst van de persoonsgegevens van de deelnemer. Na afloop van het evenement worden de gegevens uiterlijk binnen 1 maand vernietigd.

Inschrijfformulieren voor het evenement

Alleen de gegevensbeheerder en de leiding die betrokken is bij opkomsten, kampen en andere bijzondere activiteiten kan deze formulieren inzien.

Opgaveformulieren voor eventuele activiteiten die lopen via Google Forms worden op Google Drive opgeslagen en binnen vier weken na de betreffende activiteit verwijderd.

Website en digitale nieuwsbrief

De website van Scouting IJsselgroep maakt gebruik van cookies. Hiervoor is een aparte cookieverklaring opgesteld.

Er zal enkele malen een e-mail worden verstuurd voor Huttendorp Gorssel. Je kunt ervoor kiezen deze e-mails niet te ontvangen door je af te melden voor de e-mails via de knop onderaan de e-mail.

Beeldmateriaal

Huttendorp Gorssel maakt foto’s en video’s van het evenement ten behoeve van promotie en als herinnering.

Wij plaatsen nooit foto’s of video’s die als aanstootgevend zouden kunnen worden beschouwd. Het doel van de foto’s of video’s is altijd om de activiteit te tonen en niet de deelnemers. Mocht er een foto of video gepubliceerd zijn die niet gepubliceerd had mogen worden, dan vragen wij jou contact op te nemen via bovengenoemd emailadres.

Via onze website, en social media- kanalen, nieuwsbrieven en kranten houden we iedereen (intern en extern) graag op de hoogte van Huttendorp Gorssel. Hiervoor maken we onder andere gebruik van foto’s en video’s. Hierbij vragen wij toestemming voor het verwerken van persoongegevens op één van de volgende manieren:

  • Beeldmateriaal waarop het lid herkenbaar in beeld komt mogen mag worden gearchiveerd voor externe communicatie (o.a. website of social media) worden gebruikt.
  • Beeldmateriaal waarop het lid herkenbaar in beeld komt mogen mag niet worden gearchiveerd en dienen te worden vernietigd.

Extern delen van gegevens

Scouting IJsselgroep verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Scouting IJsselgroep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Scouting IJsselgroep. Dit verzoek dien je schriftelijk in te dienen bij de gegevensbeheerder.